heart-109

„Ако твърде много съдиш хората, няма да ти остане време да ги обичаш.” 

Майка Тереза