untitled51.jpg

Десет процента от живота е какво правиш, а деветдесет е как го приемаш.

                                                                                                     Ървин Берлин

Advertisements