от “Малкият принц” на Екзюпери

На следващата планета живееше един пияница.

Това посещение бе много кратко, но потопи малкия принц в дълбока тъга.

– Какво правиш? – каза той на пияницата, когото завари седнал мълчаливо пред една редица празни и друга редица пълни бутилки.

– Пия – отвърна мрачно пияницата.

– Защо пиеш? – попита го малкият принц.

– За да забравя – отговори пияницата.

– Да забравиш какво? – поинтересува се малкият принц, който вече го съжаляваше.

– Да забравя, че ме е срам – призна пияницата, като наведе глава.

– Срам от какво? – попита малкият принц, който искаше да му помогне.

– От това, че пия! – завърши пияницата и потъна окончателно в мълчание.

А малкият принц си тръгна в недоумение.“Възрастните наистина са много, много странни“, каза си той, докато пътуваше.

Advertisements